Rekrytering och bemanning inom ekonomi

Vissa perioder på året är kanske lite väl hektiska på jobbet? Om du jobbar inom till exempel ekonomi kan det vara otroligt stressiga tider vad gäller deadlines och rapporteringar. För att inte tala om alla årsbokslut och månadsbokslut som ska göras. Hinner ni inte med det ni borde göra, släpar det efter till nästa månad och läggs på hög? Ofta är det så att det som måste göras görs, då det ska skickas vidare till företagsägaren innan ett visst datum och ett visst klockslag. Detta stressande känns nog igen av många, speciellt när det gäller ekonomijobb! Men vad händer då med uppgifterna som inte hinns med?

Bemanning - när personalen inte hinner med

En bra idé är att ta in extra bemanning från ett bemanningsföretag. Om rätt kandidat hittas och om denna är erfaren och van vid att hoppa in i olika företag när det behövs, kan denna person komma in under en period och beta av de där högarna med uppgifter som alltid skjuts upp. Det kan handla om stöd under bokslutstider, alltså en kortare period, eller så kan det handla om en projektanställning under kanske ett år då företaget behöver hjälp att komma ifatt. I många fall inser företaget att de sedan inte kan vara utan den här personen och uppdraget förlängs eller övergår till en anställning.

Fördelar och nackdelar med bemanning

Fördelar med bemanning inom ekonomi är att det ofta går att hitta kompetent personal snabbt genom specialiserade bemanningsföretag. De förstår vad som behövs för att underlätta arbetsbördan på ekonomiavdelningen på ditt företag. Det är en stor fördel att slippa en lång rekryteringsprocess. Självklart finns det även nackdelar. Om personen som kommer in inte är rätt för jobbet kan resultatet bli långt sämre än förväntat. Det kan också bli en ganska lång startsträcka för personen som kommer in om verksamheten är komplex och det är mycket att sätta sig in i. De allra flesta erfarenheter av rekrytering inom ekonomi är dock positiva!