Miljöledningssystem

miljöledningssystemDagens moderna företag är ofta på det klara med hur viktigt det är att prioritera miljön och inkludera ett miljö- och klimatsmart tänkande i företagets alla led. Detta skapar en god och ansvarsfull bild av företaget både internt och externt, och kan rent av hjälpa till i arbetet med att knyta finansiärer och kunder till organisationen.

Allt fler företag väljer att inkludera ett miljöledningssystem som en del av det miljöfokuserade arbetet. Denna typ av ledningssystem är ett verktyg för att rationalisera, strukturera och effektivisera företagets miljöarbete, och liknande system kan användas för att uppnå samma resultat inom områden som IT, säkerhet, arbetsmiljö eller produktionskvalitet. Ett ledningssystem speciellt fokuserat på miljö är ofta väl spenderade pengar och det grundläggande syftet är ofta att dokumentera, analysera och effektivisera företagets miljöpåverkan utan att minska kostnadseffektiviteten eller produktionstakten. Naturligtvis är även målet att företaget om möjligt ska vinna ekonomiskt på ett tydligt inkluderat miljötänk i alla led.

Miljöledningssystem kommer i flera format och designer, och kan certifieras enligt exempelvis standarden ISO14001 eller enkelt registreras av en certifieringsrevisor enligt EMAS-förordningen. Naturligtvis kan även ett eget, skräddarsytt miljöledningssystem skapas i enlighet med de kriterier som just den egna organisationen kräver. Många kommuner och statliga organisationer har valt den här vägen eftersom det möjliggör en personlig prägel på systemet som annars lätt försvinner eller glöms bort när man applicerar en standardiserad modell på en organisation eller ett företag. På detta sätt kan organisationen forma sitt ledningssystem så att det uppfyller alla de krav som just den här typen av verksamhet behöver för att må som allra bäst.

De företag och organisationer som väljer att jobba med miljöfrågor via just ett miljöledningssystem har mycket att vinna. Bara det faktum att organisationen väljer att på detta sätt belysa oh fokusera på miljön skapar ofta många positiva reaktioner hos både anställda och externa intressenter, och ett företags miljöstrategi och planering kan med fördel synliggöras både internt och externt.