Miljöcertifiering

miljöcertifieringEtt miljöfokus och ett aktivt arbete mot ett mer hållbart ekologiskt samhälle som fortsätter att vara friskt och sunt i generation efter generation, är idag inte något som enbart renodlade miljöorganisationer strävar efter. Allt fler företag och verksamheter inser vikten av att ha en fungerande miljöpolicy både för de anställda och för externa aktörer. Det finns även ekonomiska fördelar att dra av ett öppet miljötänkande, och allt fler privata företagare inser konkurrensfördelarna med att skapa en produktionslinje och ett tillvägagångssätt som sätter miljön och klimatet i första hand. Att öppet stoltsera med en miljövänlig politik och produktion har visat sig skapa stolta och nöjda arbetare, samt attrahera både kunder och finansiärer.

I Sverige finns det flera olika typer av miljöcertifiering att erhålla, där ISO14001 är en av de populäraste och mest kända. Denna typ av miljöcertifiering belönar och diplomerar ett aktivt miljöarbete som inte bara är väl planerat och strukturerat, utan också väl genomfört och kommunicerat både internt och externt. Enligt miljöcertifieringen hos ISO14001 är det viktigt att en organisations miljöarbete förbättrar företagets relationer med både interna och externa intressenter, bidrar till effektiv kostnadsbesparing och en stabilare vinstnivå, samt skapar goodwill och en positiv bild av företaget i media. Svensk Certifiering, som står bakom ISO14001, jobbar för en kontinuerlig miljöförbättring hos alla typer av organisationer och företag, och kan även bidra med hjälp för att komma igång och skapa en fungerade miljöpolicy som sedan kan bli certifierad.

Det företag som inte vill gå hela vägen med en miljöcertifiering via Svensk Certifiering kan välja att bli miljödiplomerad via svenska organisationer som till exempel SamCert. En miljödiplomering kräver något mindre arbete och tar också mindre tid i anspråk, vilket gör att processen kan bli billigare för företaget. Denna modell kan vara att föredra för mindre företag (med under 10 anställda) eller som ett första steg på vägen mot en full miljöcertifiering via ISO14001.

Oavsett vilken väg en organisation eller verksamhet väljer att vandra gällande just miljöcertifieringen är det alltid bra att skapa en fungerande och väl formulerad miljöpolicy som kan kommuniceras både internt och externt. Detta skapar som regel en god bild av företaget för alla intressenter både inom och utanför organisationen.