Kontrollera företags omsättning, resultat och vinst

När du som privatperson eller egen företagare ska göra affärer med en för dig okänd verksamhet är det klokt att kontrollera företaget innan. Då får du en uppfattning om exempelvis företagets ekonomi, om de är registrerade för F-skatt och vilka som sitter i styrelsen. Hos Guldbolag har du möjlighet att söka reda på just den här informationen och därmed skaffa dig en bra grund inför dina investeringar. Du kan söka antingen på företagsnamn eller på personnamn om det gäller enskild firma. I kategorin värderating kan du se hur ett specifikt företag presterar jämfört med liknande företag i samma bransch. Självklart är uppskattningen helt objektiv.

Flera platser på nätet låter dig få tillgång till denna information. Via Guldbolags hemsida kan du se vilka Sveriges starkaste företag är med hjälp av en femgradig skala. Företagen som hamnar i topp har blivit tilldelade tre V. Områdena som har vägts in i rankningen är värde, stabilitet och lönsamhet. Nystartade företag eller småföretag kanske inte kan värderas enligt skalan men det betyder inte att de inte är kreditvärdiga eller seriösa. Här listas de mest lönsamma företagen i sin genre, vilket är bra att ha i åtanke. Detta sätt att värdera ett företag på är framarbetat med hjälp av ekonomidoktor Tomas Hjelström, bland annat verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.