Företagshälsovård

Att anställda mår bra på sin arbetsplats och är i ett bra skick som tillåter dem att utföra sina jobb är en oerhört viktig angelägenhet. Företagshälsovård är ett brett ord som behandlar många aspekter som är viktiga för att en arbetsplats ska vara så bra som möjligt. Att arbetsplatsen är säker från olyckor, att den är uppbyggd utifrån ett ergonomiskt synsätt och att alla ska känns sig välkomna hör allt till företagshälsovård. Företagshälsovård är helt enkelt till för att främja en så bra arbetsmiljö som möjligt för de anställda. I dagens samhälle när pensionsåldrar höjs och stress på arbetet är mer påtagligt är det viktigt att företagshälsovården fungerar.

Många olika delar inom företagshälsovård

Företagshälsovård är som sagt ett väldigt brett uttryck. Det handlar inte bara om att förebygga risker försedda med skador, utan även att hjälpa till med rehabilitering från skador eller erbjuda psykologiskt stöd. Det kan också handla om hur du ska äta och sova rätt vid till exempel obekväma arbetstider. Beroende på dina arbetsuppgifter kan du bli erbjuden olika former av stöd och på vissa företag kan du som anställd bli erbjuden friskvårdsbidrag för att främja bättre välmående. Företagshälsovården är tänk att finnas under alla steg vid en eventuell skada. Från det att du råkar illa ut tills dess att du mår bra fysiskt som psykiskt.

Olika former av företagshälsovård

Företagshälsovård kan se ut på många olika sätt. Företag kan ha egen folkhälsovård med anställd hälsovårdspersonal som har hand om företagets anställdas hälsa. Dessa kan bland annat utföra hälsokontroller och erbjuda de anställda stöd inom ramarna för vad företagshälsovård ska tillhandahålla. Företag kan också anlita privata aktörer som på konsultbasis utför företagshälsovård. Detta är en vanlig förekomst och det finns hundratals privata företag i Sverige som har det som affärsidé. Företagshälsovård är inget som ska kosta utan ska vara ett gratis stöd för dig som anställd för att klara av ditt jobb på bästa möjliga sätt.