Att anställda mår bra på sin arbetsplats och är i ett bra skick som tillåter dem att utföra sina jobb är en oerhört viktig angelägenhet. Företagshälsovård är ett brett ord som behandlar många aspekter som är viktiga för att en arbetsplats ska vara så bra som möjligt. Att arbetsplatsen är säker från olyckor, att den är uppbyggd utifrån ett ergonomiskt synsätt och att alla ska känns sig välkomna hör allt till företagshälsovård. Företagshälsovård är helt enkelt till för att främja en så bra arbetsmiljö som möjligt för de anställda. I dagens samhälle när pensionsåldrar höjs och stress på arbetet är mer påtagligt är det viktigt att företagshälsovården fungerar.

Många olika delar inom företagshälsovård

Företagshälsovård är som sagt ett väldigt brett uttryck. Det handlar inte bara om att förebygga risker försedda med skador, utan även att hjälpa till med rehabilitering från skador eller erbjuda psykologiskt stöd. Det kan också handla om hur du ska äta och sova rätt vid till exempel obekväma arbetstider. Beroende på dina arbetsuppgifter kan du bli erbjuden olika former av stöd och på vissa företag kan du som anställd bli erbjuden friskvårdsbidrag för att främja bättre välmående. Företagshälsovården är tänk att finnas under alla steg vid en eventuell skada. Från det att du råkar illa ut tills dess att du mår bra fysiskt som psykiskt.

Olika former av företagshälsovård

Företagshälsovård kan se ut på många olika sätt. Företag kan ha egen folkhälsovård med anställd hälsovårdspersonal som har hand om företagets anställdas hälsa. Dessa kan bland annat utföra hälsokontroller och erbjuda de anställda stöd inom ramarna för vad företagshälsovård ska tillhandahålla. Företag kan också anlita privata aktörer som på konsultbasis utför företagshälsovård. Detta är en vanlig förekomst och det finns hundratals privata företag i Sverige som har det som affärsidé. Företagshälsovård är inget som ska kosta utan ska vara ett gratis stöd för dig som anställd för att klara av ditt jobb på bästa möjliga sätt.

Såstaholm ligger vackert beläget i Täby i norra Stockholm. Verksamheten erbjuder faciliteter, gastronomisk mat samt boende på deras hotell. Förutom konferenser går det att boka lokaler för bland annat bröllop och fest samt för aktiviteter på helger i form av deras weekend-paket. Såstaholm är idag en herrgård men för ungefär hundra år sedan verkade byggnaden som ett pensionat för rika skådespelare som sökte ro och stillsamhet på äldre dar.

Miljö möter människa

En konferens på Såstaholm innebär upplevelser för människans alla sinnen. Se och njut av de vackra omgivningarna. Lyssna till fågelkvitter och vågorna på Vallentunasjön. Smaka på god mat och dryck. En konferens här innebär en uppskattad vistelse för deltagarna. Här finns tid för återkoppling i stillsam miljö med goda förutsättningar för inspiration. Jobba med er själva inifrån och ut och se vad ni kan åstadkomma tillsammans.

Konferenslokal

Konferenslokalerna på Såstaholm är döpta efter gamla skådespelare som levde eller vistades på pensionatet. Gårdarna kring herrgården fick namn efter gamla biografer. Deras lokaler innehåller det mesta som behövs vid en konferens som bland annat dataprojektor eller LCD storbilds-TV, Wifi samt övrig teknisk utrustning. Även en tekniker finns tillgänglig för att tillgodose eventuella behov samt besvara frågor. Det finns även en lounge i direkt anslutning till lokalerna där det serveras dryck och tilltugg.

När du som privatperson eller egen företagare ska göra affärer med en för dig okänd verksamhet är det klokt att kontrollera företaget innan. Då får du en uppfattning om exempelvis företagets ekonomi, om de är registrerade för F-skatt och vilka som sitter i styrelsen. Hos Guldbolag har du möjlighet att söka reda på just den här informationen och därmed skaffa dig en bra grund inför dina investeringar. Du kan söka antingen på företagsnamn eller på personnamn om det gäller enskild firma. I kategorin värderating kan du se hur ett specifikt företag presterar jämfört med liknande företag i samma bransch. Självklart är uppskattningen helt objektiv.

Flera platser på nätet låter dig få tillgång till denna information. Via Guldbolags hemsida kan du se vilka Sveriges starkaste företag är med hjälp av en femgradig skala. Företagen som hamnar i topp har blivit tilldelade tre V. Områdena som har vägts in i rankningen är värde, stabilitet och lönsamhet. Nystartade företag eller småföretag kanske inte kan värderas enligt skalan men det betyder inte att de inte är kreditvärdiga eller seriösa. Här listas de mest lönsamma företagen i sin genre, vilket är bra att ha i åtanke. Detta sätt att värdera ett företag på är framarbetat med hjälp av ekonomidoktor Tomas Hjelström, bland annat verksam vid Handelshögskolan i Stockholm.